Νέα - Ανακοινώσεις

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ Ν.Μ.Ε.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ Ν.Μ.Ε.

 

Αγαπητά Μέλη,

 

Σας προσκαλούμε στην Γενική Συνέλευση των μελών του Ναυτικού Μουσείου της Ελλάδος που ορίσθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 21 του Καταστατικού, να γίνει την Κυριακή 12 Μαρτίου 2017 και ώρα 11:00 στην αίθουσα διαλέξεων του Ναυτικού Μουσείου.  Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί απαρτία την πρώτη Κυριακή, η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί την επόμενη Κυριακή 19 Μαρτίου 2017, στον ίδιο χώρο και την ίδια ώρα και θεωρείται σε απαρτία με οποιονδήποτε αριθμό παρόντων μελών (άρθρο 20/παρ. 2), οπότε τότε η παρουσία σας είναι απαραίτητη.

Θέματα ημερήσιας διάταξης:

1.            Έκθεση των πεπραγμένων της Διοικήσεως για το έτος 2016.

2.            Ταμειακός απολογισμός, έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής της χρήσης 2016 και Προϋπολογισμός του 2017.

3.            Έγκριση των ανωτέρω και απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη.

4.            Άλλες ανακοινώσεις.


Για το Δ.Σ. 

Ο Γενικός Γραμματέας                                                      Η Πρόεδρος

   Τιμόθεος Μασούρας                             Αναστασία Αναγνωστοπούλου - Παλούμπη
  Αντιναύαρχος Π.Ν. ε.α.

 

Share