Responsive image

Συγκρότηση Ομάδας Εργασίας για την Προστασία και την Ανάδειξη των Παραδοσιακών Σκαφών και της Ξυλοναυπηγικής Τέχνης του Ελληνικού Χώρου

Από τις εισηγήσεις που παρουσιάσθηκαν στο Θ΄ Πανελλήνιο Συνέδριο Ναυτικών Μουσείων που πραγματοποιήθηκε 9 & 10 Μαΐου 2014 στο Ναυτικό Μουσείο της Ελλάδος και το Πλωτό Ναυτικό Νουσείο Θ/Κ «Γ. Αβέρωφ», επισημάνθηκε η κατεπείγουσα ανάγκη διάσωσης τόσο των ξύλινων παραδοσιακών πλοίων-μνημείων που υπάρχουν στη Ελλάδα, όσο και της άυλης ξυλοναυπηγικής παράδοσης που συρρικνώνεται δραματικά. 

Τότε προβλήθηκε η αναγκαιότητα δημιουργίας ενός θεσμικού οργάνου που θα έχει τη δυνατότητα να συντονίσει τις έως τώρα σκόρπιες και αποσπασματικές προσπάθειες που καταβάλλονται για τη διάσωση και προβολή αυτής της πτυχής του ναυτικού μας πολιτισμού, θα καταγράψει τα υπάρχοντα παραδοσιακά ξύλινα σκάφη και θα μπορεί να εκπροσωπήσει την χώρας μας σε διεθνείς οργανισμούς. 

Ύστερα από μία σειρά συντονισμένων ενεργειών του Ναυτικού Μουσείου, ιδιωτικών φορέων και της Διεύθυνσης Νεότερου Πολιτιστικού Αποθέματος & Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς αποφασίστηκε από το Υπουργείο Πολιτισμού η σύσταση Ομάδας Εργασίας για την Προστασία και την Ανάδειξη των Παραδοσιακών Σκαφών και της Ξυλοναυπηγικής Τέχνης του Ελληνικού Χώρου.


Μέλη της Ομάδας ορίστηκαν: 

1. Αναστασία Αναγνωστοπούλου-Παλούμπη, Πρόεδρο του Δ.Σ. του Ναυτικού Μουσείου Ελλάδος, με αντικαταστάτη της τον Γιώργο Δεσποτόπουλο, πλοίαρχο ΠΝ ε.α.
2. Σταυρούλα Φωτοπούλου, Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Νεότερου Πολιτιστικού Αποθέματος & Αϋλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς, με αναπληρωτή τον Γιάννη Ν. Δρίνη, Προϊστάμενο του Α΄Τμ. της Δ/νσης
Νεότερου Πολιτιστικού Αποθέματος & Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς, ως εκπρόσωποι του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού
3. Γεώργιο Ρεμούνδο, Ναυπηγό Μηχανολόγο Μηχανικό
4. Νικόλαο Βλαβιανό, εμπειρογνώμονα σε θέματα ναυπηγικής και εκπρόσωπο της European Maritime Heritage στην Ελλάδα, με αναπληρωτή του τον Θεοδόσιο Τόπακα, Πρόεδρο του Συλλόγου για τη Διάσωση και Διατήρηση της Παραδοσιακής Ναυπηγικής και Ναυτικής Τέχνης και Κληρονομιάς «Πρωτέας»
5. Νικόλαο Καβαλλιέρο, Πρόεδρο του Ελληνικού Συνδέσμου Παραδοσιακών Σκαφών, με αναπληρώτρια  την Αννίκα Μπαρμπαρήγου, Γεν. Γραμματέα του Συνδέσμου Παραδοσιακών Σκαφών
6. Κωνσταντίνο Δαμιανίδη, Δρ. Ιστορίας της Ναυπηγικής και Αρχιτέκτονα
7. Πέτρο-Ανδρέα Καρύδη, Καθηγητή του Τμ. Ναυπηγών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου
8. Σοφία Πέππα, Καθηγήτρια του Τμήματος Ναυπηγικής του ΤΕΙ Αθηνών
9. Νικόλαο Ρηγινό, ιδιοκτήτη σκάφους που έχει χαρακτηριστεί ως νεότερο κινητό μνημείο, σύμφωνα με τον Ν.3028/2002.


Έργο της Ομάδας είναι:

α) Η παροχή συνδρομής στην αρμόδια Υπηρεσία του ΥΠΠΟΑ προκειμένου να επιτευχθεί η εγγραφή της Παραδοσιακής Ξυλοναυπηγικής του Ελλαδικού Χώρου στον Κατάλογο της ΑΠΚ που χρειάζεται Επείγουσα Προστασία
β) Η παροχή συνδρομής στην αρμόδια Υπηρεσία του ΥΠΠΟΑ προκειμένου να εκπονηθούν αυτοψίες και γνωματεύσεις για σκάφη που έχουν χαρακτηριστεί ή πρόκειται να χαρακτηριστούν μνημεία του νεότερου πολιτισμού.
γ) Η δημιουργία μητρώου ξύλινων παραδοσιακών πλοίων με ιδιαίτερη πολιτισμική αξία
δ) Η διατύπωση έγκυρης γνώμης για την πολιτισμική αξία σκαφών που απειλούνται με καταστροφή και την κατά περίπτωση εισήγηση δράσεων διάσωσής τους
ε) Ο καθορισμός προδιαγραφών που πρέπει να πληρούν τα εργαστήρια που θεωρείται ότι ασκούν την «παραδοσιακή ναυπηγική τέχνη», καθώς και η δημιουργία μητρώου των εργαστηρίων αυτών
στ) Η συμβολή στη δημιουργία δομών εκπαίδευσης και μαθητείας νέων ξυλοναυπηγών και συναφών ειδικοτήτων και στην εκπόνηση του προγράμματος σπουδών των δομών αυτών
ζ) Η διοργάνωση εκστρατειών ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του κοινού για τη διάσωση των σκαφών, αλλά και για την αξία της ξυλοναυπηγικής τέχνης ως κοινωνικού πόρου και ως πολιτισμικού αγαθού
η) Η διασύνδεση με διεθνείς φορείς, όπως π.χ. η European Maritime Heritage, που αποτελεί συλλογικό ευρωπαϊκό φορέα και εμπειρογνώμονα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για θέματα που σχετίζονται με την παραδοσιακή ναυτική κληρονομιά

Πρόεδρος της Ομάδας ορίστηκε εκ των μελών η Αναστασία Αναγνωστοπούλου-Παλούμπη, Πρόεδρος του Ν.Μ.Ε.


Η Ομάδα Εργασίας για την Προστασία και την Ανάδειξη των Παραδοσιακών Σκαφών και της Ξυλοναυπηγικής Τέχνης του Ελληνικού Χώρου είναι άμισθη.